Du lịch

Khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngành Du lịch - lữ hành

Đối tượng áp dụng
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành Du lịch, lữ hành
Doanh nghiệp du lịch Inbound
Doanh nghiệp du lịch Outbound
Doanh nghiệp du lịch Nội địa
Lợi ích
Khung chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ngành Du lịch, lữ hành cung cấp hướng dẫn từng bước về các giải pháp kỹ thuật số để áp dụng ở từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp Du lịch, lữ hành
Định hướng cho doanh nghiệp nên bắt đầu CĐS từ đâu, cần làm gì và làm như thế nào theo từng quy mô và loại hình
Tìm được các sản phẩm, giải pháp và nhà cung cấp giải pháp CĐS phù hợp theo nhu cầu
Có thể đánh giá hoạt động CĐS của doanh nghiệp và đo lường CĐS
Lộ trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Du lịch, lữ hành
Lộ trình này như một kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp SME từng bước chuyển đổi số thành công

Sẵn sàng

Chuyển đổi số cơ bản

Quản lý, điều hành và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ Lữ hành sử dụng nền tảng giải pháp Số

Hệ thống quản lý Sản phẩm

Hệ thống quản lý Nhà cung cấp

Nền tảng website kinh doanh Du lịch trực tuyến

Phần mềm quản lý Kinh doanh dịch vụ Lữ hành

Tăng trưởng

Chuyển đổi số nâng cao

Mở rộng hệ thống kênh bán dịch vụ giúp có thêm khách hàng mới và tăng doanh thu.
Sử dụng phần mềm quản trị tự động để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí bán hàng & điều hành để cải thiện năng xuất bán hàng.

OTAs
Livechat/Chatbot

Phần mềm quản lý Điều hành & Kinh doanh dịch vụ Lữ hành

Ứng dụng kinh doanh trên thiết bị di động (Mobile App)

Quản lý hệ thống Tour mở bán

Đột phá

Chuyển đổi số toàn diện

Tự động hóa quy trình vận hành doanh nghiệp
Sử dụng dữ liệu để phân tích dự báo xu hướng kinh doanh, phát hiện thị trường mới, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới

Marketing Automation

Tiếp thị liên kết (Affiliate)

Hệ thống bán tour du lịch trực tuyến đa kênh (Channel Manager)

Phần mềm quản lý hệ thống đại lý & CTV

Phần mềm Quản trị khách hàng (TaCRM-CX)

Các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số
Bộ tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số
ngành Du lịch, lữ hành
Cấp độ 1: Sẵn sàng - Hoạt động hiểu quả, tối ưu nguồn lực
Cấp độ 2: Tăng trưởng - Thúc đẩy doanh thu bán hàng,
tăng năng suất bán hàng
Cấp độ 3: Đột phá - Sáng tạo sản phẩm/dịch vụ, mô hình
kinh doanh mới

Đăng ký nhận tư vấn

Quý khách hãy điền thông tin đăng ký vào biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ
liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin