Khoáng sản

Khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngành khoáng sản

Đối tượng áp dụng
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành khoáng sản
Khai thác đá và sản xuất xi măng
Khai thác các tài nguyên khác: Than, Quặng sắt
Lợi ích
Khung chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ngành khoáng sản cung cấp hướng dẫn từng bước về các giải pháp kỹ thuật số để áp dụng ở từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp khoáng sản
Định hướng cho doanh nghiệp nên bắt đầu CĐS từ đâu, cần làm gì và làm như thế nào theo từng quy mô và loại hình
Tìm được các sản phẩm, giải pháp và nhà cung cấp giải pháp CĐS phù hợp theo nhu cầu
Có thể đánh giá hoạt động CĐS của doanh nghiệp và đo lường CĐS
Lộ trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản
Lộ trình này như một kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp SME từng bước chuyển đổi số thành công

Sẵn sàng

Chuyển đổi số cơ bản

Sắp xếp các nguồn lực hợp lý
Tối ưu nguồn lực cơ bản

Giải pháp kiểm soát đơn hàng cho nhà phân phối

Giải pháp thống kê, phân tích hiệu quả theo dây truyền khai thác

Giải pháp tính thuế môi trường, thuế tài nguyên khai thác

Quản trị giá thành theo công đoạn khai thác, thành phẩm

Phát triển

Chuyển đổi số nâng cao

Nâng cao năng lực quản lý
Tối ưu hóa hoạt động sản xuất nhằm nâng cao năng suất và phát triển

Phần mềm Quản trị sản xuất theo dây truyền khai thác

Tính lương khoán theo sản phẩm

Nâng cấp nghiệp vụ đặt hàng qua web app, mobile app cho các nhà phân phối

Kết nối IoT lấy dữ liệu cân tại các dây truyền

Đột phá

Chuyển đổi số toàn diện

Hoàn thiện năng lực quản lý toàn diện
Các giải pháp thông minh

Tự động lập dự báo kế hoạch sản xuất kinh doanh (Sale forecast, MRP)

Quảng cáo số

Trợ lý ảo

Các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số
Bộ tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số
ngành khoáng sản
Cấp độ 1: Sẵn sàng - Hoạt động hiểu quả, tối ưu nguồn lực
Cấp độ 2: Tăng trưởng - Thúc đẩy doanh thu bán hàng,
tăng năng suất bán hàng
Cấp độ 3: Đột phá - Sáng tạo sản phẩm/dịch vụ, mô hình
kinh doanh mới

Đăng ký nhận tư vấn

Quý khách hãy điền thông tin đăng ký vào biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ
liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin