May mặc

Khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngành may mặc

Đối tượng áp dụng
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành may mặc
Doanh nghiệp sản xuất bông
Doanh nghiệp sản xuất sợi
Doanh nghiệp dệt
Doanh nghiệp nhuộm
Doanh nghiệp may
Lợi ích
Khung chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ngành may mặc cung cấp hướng dẫn từng bước về các giải pháp kỹ thuật số để áp dụng ở từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp may mặc
Định hướng cho doanh nghiệp nên bắt đầu CĐS từ đâu, cần làm gì và làm như thế nào theo từng quy mô và loại hình
Tìm được các sản phẩm, giải pháp và nhà cung cấp giải pháp CĐS phù hợp theo nhu cầu
Có thể đánh giá hoạt động CĐS của doanh nghiệp và đo lường CĐS
Lộ trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp may mặc
Lộ trình này như một kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp SME từng bước chuyển đổi số thành công

Sẵn sàng

Chuyển đổi số cơ bản

Hoạt động hiệu quả, tối ưu nguồn lực

Thanh toán không tiền mặt

Thương mại điện tử

Quản lý vòng đời sản phẩm: Từ thiết kế đến sản xuất

Tự động hoá kiểm đếm và đo lường chất lượng sản phẩm

Tăng trưởng

Chuyển đổi số nâng cao

Tự động hóa giúp nâng cao năng suất và phát triển

Quản phẩm: Từ bán hàng đến hậu mãin lý vòng đời sả

Cửa hàng trên ứng dụng điện thoại và mạng xã hội

Khai thác dữ liệu lớn

Tham gia các nền tảng chia sẻ nguồn lực

Đột phá

Chuyển đổi số toàn diện

Sáng tạo sản phẩm/dịch vụ, mô hình kinh doanh mới

Tích hợp nền tảng bán hàng đa kênh

Cho phép xác thực sản phẩm

Tham gia thị trường thương mại điện tử toàn cầu

Hợp tác quảng cáo
Trợ lý ảo

Các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số
Bộ tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số
ngành may mặc
Cấp độ 1: Sẵn sàng - Hoạt động hiểu quả, tối ưu nguồn lực
Cấp độ 2: Tăng trưởng - Thúc đẩy doanh thu bán hàng,
tăng năng suất bán hàng
Cấp độ 3: Đột phá - Sáng tạo sản phẩm/dịch vụ, mô hình
kinh doanh mới

Đăng ký nhận tư vấn

Quý khách hãy điền thông tin đăng ký vào biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ
liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin