Xây dựng

Khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngành xây dựng

Đối tượng áp dụng
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành sản xuất
Công ty xây dựng
Nhà thầu
Lợi ích
Khung chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ngành xây dựng cung cấp hướng dẫn từng bước về các giải pháp kỹ thuật số để áp dụng ở từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp xây dựng
Định hướng cho doanh nghiệp nên bắt đầu CĐS từ đâu, cần làm gì và làm như thế nào theo từng quy mô và loại hình
Tìm được các sản phẩm, giải pháp và nhà cung cấp giải pháp CĐS phù hợp theo nhu cầu
Có thể đánh giá hoạt động CĐS của doanh nghiệp và đo lường CĐS
Lộ trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp xây dựng
Lộ trình này như một kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp SME từng bước chuyển đổi số thành công

Sẵn sàng

Chuyển đổi số cơ bản

Hoạt động hiệu quả, tối ưu nguồn lực

CDE - Môi trường dữ liệu dùng chung

Hệ thống phê duyệt, lưu chuyển hồ sơ, tài liệu online

Công cụ lập kế hoạch thi công

Công cụ lập dự toán

Tăng trưởng

Chuyển đổi số nâng cao

Tự động hóa giúp nâng cao năng suất và phát triển

Hệ thống đấu thầu

Hệ thống quản lý hợp đồng

Hệ thống quản lý, điều hành dự án

Hệ thống quản lý nhà cung ứng\thầu phụ

Đột phá

Chuyển đổi số toàn diện

Sáng tạo sản phẩm/dịch vụ, mô hình kinh doanh mới

Ứng dụng Blockchain trong việc phê duyệt, lưu chuyển theo quy trình

Ứng dụng AI và phân tích dữ liệu lớn trong việc dự đoàn và ra quyết định

BIM Hub

Các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số
Bộ tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số
ngành xây dựng
Cấp độ 1: Sẵn sàng - Hoạt động hiểu quả, tối ưu nguồn lực
Cấp độ 2: Tăng trưởng - Thúc đẩy doanh thu bán hàng,
tăng năng suất bán hàng
Cấp độ 3: Đột phá - Sáng tạo sản phẩm/dịch vụ, mô hình
kinh doanh mới

Đăng ký nhận tư vấn

Quý khách hãy điền thông tin đăng ký vào biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ
liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin