Vận tải hành khách

Khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngành vận tải hành khách

Đối tượng áp dụng
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành Vận tải hành khách
Vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
Vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định
Vận tải hành khách bằng xe taxi
Vận tải hành khách theo hợp đồng
Vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô
Lợi ích
Khung chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ngành Vận tải hành khách cung cấp hướng dẫn từng bước về các giải pháp kỹ thuật số để áp dụng ở từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp Vận tải hành khách
Định hướng cho doanh nghiệp nên bắt đầu CĐS từ đâu, cần làm gì và làm như thế nào theo từng quy mô và loại hình
Tìm được các sản phẩm, giải pháp và nhà cung cấp giải pháp CĐS phù hợp theo nhu cầu
Có thể đánh giá hoạt động CĐS của doanh nghiệp và đo lường CĐS
Lộ trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Vận tải hành khách
Lộ trình này như một kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp SME từng bước chuyển đổi số thành công

Sẵn sàng

Chuyển đổi số cơ bản

Các hoạt động thiết yếu như bán vé, giao nhận hàng hóa cho khách hàng sử dụng nền tảng/giải pháp số

Quản lý bán vé

Quản lý hàng hóa

Tăng trưởng

Chuyển đổi số nâng cao

Tự động hóa và vận hành nội bộ
Tập trung dữ liệu trên cloud
Giao dịch trên thiết bị di động

Tổng đài

Quản lý nội bộ: văn phòng, nhân viên, khách hàng, đại lý, phương tiện,...

SMS, Email, Zalo brand name

Website, App

Đột phá

Chuyển đổi số toàn diện

Sử dụng dữ liệu để phân tích dự báo kinh doanh, phát hiện thị trường mới, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới

Các báo cáo chuyên sâu được thu thập từ các dữ liệu đã số hóa

Các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số
Bộ tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số
ngành Vận tải hành khách
Cấp độ 1: Sẵn sàng - Hoạt động hiểu quả, tối ưu nguồn lực
Cấp độ 2: Tăng trưởng - Thúc đẩy doanh thu bán hàng,
tăng năng suất bán hàng
Cấp độ 3: Đột phá - Sáng tạo sản phẩm/dịch vụ, mô hình
kinh doanh mới

Đăng ký nhận tư vấn

Quý khách hãy điền thông tin đăng ký vào biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ
liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin