Logistics

Khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngành Logistics

Đối tượng áp dụng
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành Logistics
Doanh nghiệp vận tải đường sắt và đường bộ
Doanh nghiệp kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải
Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát
Lợi ích
Khung chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ngành Logistics cung cấp hướng dẫn từng bước về các giải pháp kỹ thuật số để áp dụng ở từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp Logistics
Định hướng cho doanh nghiệp nên bắt đầu CĐS từ đâu, cần làm gì và làm như thế nào theo từng quy mô và loại hình
Tìm được các sản phẩm, giải pháp và nhà cung cấp giải pháp CĐS phù hợp theo nhu cầu
Có thể đánh giá hoạt động CĐS của doanh nghiệp và đo lường CĐS
Lộ trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Logistics
Lộ trình này như một kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp SME từng bước chuyển đổi số thành công

Sẵn sàng

Chuyển đổi số cơ bản

Các hoạt động thiết yếu được ghi nhận trên nền tảng từng phần mềm

Hệ thống quản lý kho hàng cho SME (WMS)

Hệ thống quản lý vận tải (TMS)

Hệ thống quản lý và xử lý đơn hàng (OMS)

Phần mềm bán hàng, CRM

Tăng trưởng

Chuyển đổi số nâng cao

Tự động hóa bán hàng và vận hành nội bộ
Tập trung dữ liệu trên cloud
Giao dịch trên thiết bị di động

Hệ thống quản lý kênh phân phối (DMS)

Hệ thống quản lý các nhà cung cấp (Suppliers Management System)

Phần mềm quản lý đơn hàng (OMS)

Hệ thống hoạch định phân phối nguồn lực (Distribution resource planning)

Đột phá

Chuyển đổi số toàn diện

Sử dụng dữ liệu để phân tích dự báo kinh doanh, phát hiện thị trường mới, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
Super app – kinh doanh và vận hành trên cùng một nền tảng

Các tính năng tích hợp nâng cao, thông minh giúp tối ưu bán hàng (Analytics)

Kết nối toàn diện với các nền tảng giúp tối ưu vận hành (Transport Exchange, Warehouse Exchange)

Super App

Các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số
Bộ tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số
ngành Logistics
Cấp độ 1: Sẵn sàng - Hoạt động hiểu quả, tối ưu nguồn lực
Cấp độ 2: Tăng trưởng - Thúc đẩy doanh thu bán hàng,
tăng năng suất bán hàng
Cấp độ 3: Đột phá - Sáng tạo sản phẩm/dịch vụ, mô hình
kinh doanh mới

Đăng ký nhận tư vấn

Quý khách hãy điền thông tin đăng ký vào biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ
liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin