Giáo dục và đào tạo

Khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngành Giáo dục và đào tạo

Đối tượng áp dụng
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành Giáo dục và đào tạo
Các cơ sở giáo dục tư nhân
Các cơ sở giáo dục công
Cơ sở giáo dục đào tạo nghề sau Trung học cơ sở
Các tổ chức tư vấn đào tạo cho doanh nghiệp
Đào tạo sau đại học
Các hình thức đào tạo khác của chính phủ và các cơ quan chuyên nghiệp
Lợi ích
Khung chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ngành Giáo dục và đào tạo cung cấp hướng dẫn từng bước về các giải pháp kỹ thuật số để áp dụng ở từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp Giáo dục và Đào tạo
Định hướng cho doanh nghiệp nên bắt đầu CĐS từ đâu, cần làm gì và làm như thế nào theo từng quy mô và loại hình
Tìm được các sản phẩm, giải pháp và nhà cung cấp giải pháp CĐS phù hợp theo nhu cầu
Có thể đánh giá hoạt động CĐS của doanh nghiệp và đo lường CĐS
Lộ trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Giáo dục, Đào tạo
Lộ trình này như một kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp SME từng bước chuyển đổi số thành công

Sẵn sàng

Chuyển đổi số cơ bản

Tự động hóa vận hành
Số hóa tài liệu đào tạo

Hệ thống quản lý & đánh giá kết quả đào tạo

Chứng chỉ số

Phân tích dữ liệu hoạt động kinh doanh

Nền tảng học tập trực tuyến

Tăng trưởng

Chuyển đổi số nâng cao

Kết nối hệ sinh thái đào tạo
Thị trường trong nước

Sàn giáo dục thương mại điện tử

Sáng tạo nội dung nhanh chóng

Công cụ và sản phẩm đào tạo kỹ năng phục vụ cho công việc

Đột phá

Chuyển đổi số toàn diện

Thị trường toàn cầu, Kinh doanh thông minh

Hoạch định nguồn lực thông minh

Phân tích, dự đoán thị trường đào tạo

Tư vấn đào tạo thông minh

Bộ tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số
ngành giáo dục và đào tạo
Cấp độ 1: Sẵn sàng - Hoạt động hiểu quả, tối ưu nguồn lực
Cấp độ 2: Tăng trưởng - Thúc đẩy doanh thu bán hàng,
tăng năng suất bán hàng
Cấp độ 3: Đột phá - Sáng tạo sản phẩm/dịch vụ, mô hình
kinh doanh mới

Đăng ký nhận tư vấn

Quý khách hãy điền thông tin đăng ký vào biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ
liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin