Dịch vụ Tài chính Kế toán

Khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngành dịch vụ kế toán

Đối tượng áp dụng
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành dịch vụ kế toán
Kế toán dịch vụ
Tư vấn tài chính – kế toán
Tư vấn thuế
Đại lý thuế
Lợi ích
Khung chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ngành dịch vụ kế toán cung cấp hướng dẫn từng bước về các giải pháp kỹ thuật số để áp dụng ở từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp Kế toán
Định hướng cho doanh nghiệp nên bắt đầu CĐS từ đâu, cần làm gì và làm như thế nào theo từng quy mô và loại hình
Tìm được các sản phẩm, giải pháp và nhà cung cấp giải pháp CĐS phù hợp theo nhu cầu
Có thể đánh giá hoạt động CĐS của doanh nghiệp và đo lường CĐS
Lộ trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Kế toán
Lộ trình này như một kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp SME từng bước chuyển đổi số thành công

Sẵn sàng

Chuyển đổi số cơ bản

Mọi nghiệp vụ nội bộ sử dụng giải pháp số
Giao dịch nội bộ trên hệ thống số

01. Chuyển đổi số quá trình thực hiện dịch vụ kế toán

Hóa đơn
điện tử

Chữ ký số

Thanh toán
điện tử

Kê khai và nộp thuế,
BHXH điện tử

02. Chuyển đổi số cách thức hoạt động của doanh nghiệp

Quản lý công việc
Tham gia nền tảng kết nối kế toán dịch vụ

Tăng trưởng

Chuyển đổi số nâng cao

Tự động hoá giao dịch nội bộ
Tập trung dữ liệu
Kết nối với hệ thống giao dịch của đối tác
Giao dịch trên thiết bị di động
Khách hàng và đối tác tự phục vụ

01. Chuyển đổi số quá trình thực hiện dịch vụ kế toán

Tự động hóa nhập liệu
chứng từ, hóa đơn

Tự động kiểm tra
tính đúng đắn hóa đơn

Kết nối ngân hàng
điện tử

Trao đổi thông tin, chứng từ với khách hàng
qua thiết bị di động

02. Chuyển đổi số cách thức hoạt động của doanh nghiệp

Quản lý tập trung tài liệu, dữ liệu khách hàng
Kết nối với hệ thống cơ sở thông tin của thuế, cơ quan nhà nước

Đột phá

Chuyển đổi số toàn diện

Tự động hoá giao dịch với khách hàng và đối tác
Khai thác dữ liệu bên trong và bên ngoài
Phân tích và tiên đoán năng lực và nhu cầu thị trường

Phân tích
dữ liệu

Ứng dụng AI để
tự động hóa việc hạch toán

Ứng dụng các hệ thống phân tích, dự báo
dựa trên Big Data và AI

Ứng dụng Chatbot tư vấn
hỗ trợ Khách hàng

Các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số
Giải pháp
Nhà cung cấp tiêu biểu
Nhà cung cấp khác
Giải pháp
Nhà cung cấp tiêu biểu
Nhà cung cấp khác
Giải pháp
Nhà cung cấp tiêu biểu
Nhà cung cấp khác
Bộ tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số
ngành dịch vụ kế toán
Cấp độ 1: Sẵn sàng - Hoạt động hiểu quả, tối ưu nguồn lực
Cấp độ 2: Tăng trưởng - Thúc đẩy doanh thu bán hàng,
tăng năng suất bán hàng
Cấp độ 3: Đột phá - Sáng tạo sản phẩm/dịch vụ, mô hình
kinh doanh mới

Đăng ký nhận tư vấn

Quý khách hãy điền thông tin đăng ký vào biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ
liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin