Môi trường

Khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngành môi trường

Đối tượng áp dụng
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành Môi trường
Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải
Dịch vụ thu gom, xử lý, thải bỏ và tái chế rác thải
Dịch vụ xử lý ô nhiễm và các dịch vụ quản lý chất thải
Lợi ích
Khung chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ngành môi trường cung cấp hướng dẫn từng bước về các giải pháp kỹ thuật số để áp dụng ở từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp môi trường
Định hướng cho doanh nghiệp nên bắt đầu CĐS từ đâu, cần làm gì và làm như thế nào theo từng quy mô và loại hình
Tìm được các sản phẩm, giải pháp và nhà cung cấp giải pháp CĐS phù hợp theo nhu cầu
Có thể đánh giá hoạt động CĐS của doanh nghiệp và đo lường CĐS
Lộ trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp môi trường
Lộ trình này như một kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp SME từng bước chuyển đổi số thành công

Sẵn sàng

Chuyển đổi số cơ bản

Sử dụng nền tảng/giải pháp số cho các hoạt động thiết yếu như kinh doanh/bán hàng, sản xuất, cung ứng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng

Phần mềm quản lý điều phối xe thu gom chất thải

Xây dựng hệ thống giám sát côn trùng gây hại

Phần mềm kiểm định chất lượng dịch vụ

Hệ thống phần mềm giám sát bằng hệ thống camera

Tăng trưởng

Chuyển đổi số nâng cao

Nâng cao năng lực quản lý
Tối ưu hóa hoạt động vận hành của doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất
Xây dựng CSDL tập trung trên cloud
Giao dịch trên nền tảng thiế bị di động

Giải pháp tự động hóa thu gom và tái chế rác thải

Xây dựng nhà vệ sinh thông minh

Giải pháp phun khử khuẩn tự động

Giải pháp quét dọn tự động

Ứng dụng giám sát bằng thiết bị bay không người lái

Đột phá

Chuyển đổi số toàn diện

Sử dụng dữ liệu để phân tích dự báo kinh doanh, phát hiện thị trường mới, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới

Giải pháp quản lý theo dõi hành trình chất thải bằng công nghệ chuỗi khối (Blockchain)

Giải pháp ứng dụng trên web, mobile cho phép khách hàng book dịch vụ vệ sinh tự động có thu phí

Các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số
Bộ tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số
ngành môi trường
Cấp độ 1: Sẵn sàng - Hoạt động hiểu quả, tối ưu nguồn lực
Cấp độ 2: Tăng trưởng - Thúc đẩy doanh thu bán hàng,
tăng năng suất bán hàng
Cấp độ 3: Đột phá - Sáng tạo sản phẩm/dịch vụ, mô hình
kinh doanh mới

Đăng ký nhận tư vấn

Quý khách hãy điền thông tin đăng ký vào biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ
liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin